ECOFLORAL 
Inteligentne nawozy 

ECOFLORAL to nowoczesny, inteligentny nawóz z potrójną formułą działania. Jako jedyny taki nawóz na polskim rynku, działa kompleksowo: odkwasza glebę, poprawia jej żyzność i zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi produktami i życzymy pełnej satysfakcji z użytkowania.

trawatrawatrawa
Nowość!
Gwarancja jakości
ECOFLORAL. NAWOZY ORGANICZNO
-MINERALNE Z FUNKCJĄ ODKWASZANIA GLEBY
produkt 1

Zabójca mchu

produkt 2

Trawnik

produkt 3

Warzywa i owoce


Nowość!
ECO FLORAL

ODKWASZA

UŻYŹNIA

ODŻYWIA
Nowość!
Gwarancja jakości
Produkty ECOFLORAL
produkt 1

Zabójca mchu

produkt 2

Trawnik

produkt 3

Warzywa i owoce

Piękny, zdrowy zielony trawnik!

Jeszcze do niedawna chcąc utrzymać właściwe pH gleby pod moim trawnikiem stosowałam wapnowanie tradycyjnymi metodami. Następnie aplikowałam inne nawozy. Teraz jednocześnie, przy pomocy nawozu ECOFLORAL reguluję kwaśność gleby, użyźniam ją i odżywiam nasz przydomowy trawnik.


Zuzanna
- właścicielka
przydomowego ogrodu

trawatrawatrawa
Nowość!

Nawóz organiczno-mineralny
do trawników
TRAWNIK

trawnik

Zapewnia gęsty, elastyczny i zielony trawnik. Zapobiega powstawaniu mchu, utrzymuje właściwe pH gleby zwiększając przyswajalność minerałów.


Skład: aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 do 28%, azot ogólny do 3,16% ,w tym: 3,00% azotu w formie amonowej. Zawartość tlenku potasu (K2O) do 3,00%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie do 3,12%, w tym: 2,80% (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, siarki (S) całkowitej, rozpuszczalnej
w wodzie 2,20%, zawartość
substancji organicznej
do 30%.

Piękny trawnik bez mchu!

Mech na trawniku to poważny problem. Sama się o tym przekonałam tocząc z nim trudną walkę w moim ogrodzie. W zeszłym roku użyłam próbek nawozu ECOFLORAL. Mech zniknął a dodatkowo gleba pod trawnikiem została odkwaszona i zasilona w niezbędne składniki odżywcze.

Zuzanna
- właścicielka przydomowego ogrodu

trawatrawatrawa
Nowość!

Nawóz organiczno-mineralny
do trawników porośniętych mchem 
ZABÓJCA MCHU

trawnik

Skutecznie likwiduje mech i zapobiega zachwaszczeniu trawnika. Doskonale odkwasza glebę. Po jego zastosowaniu darń staje się gęsta, silna i dobrze ukorzeniona.


Skład: aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 do 22,70%, tlenek wapnia (CaO) całkowitego do 9,45%, w tym: 1,23 % tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie. Zawartość tlenku magnezu (MgO) całkowitego do 5,60% w tym: 0,87% tlenku magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie,
trójtlenek siarki (SO3)
całkowity do 3,50%,
zawartość substancji
organicznej do 30%.

Uregulowana kwasowość gleby to zdrowy ogród i większe plony!

Odkwaszona gleba, ma lepszą strukturę, jest żyźniejsza, lepiej przyswaja minerały i substancje odżywcze. Stosuję przez to mniej nawozu a to czysta oszczędność. Mój ogród jest zawsze piękny, pełen zdrowia a plony jak się patrzy!


Joanna
- działkowiec hobbysta

trawatrawatrawa
Nowość!

Nawóz organiczno-mineralny do upraw
sadowniczych i ogrodniczych
WARZYWA I OWOCE

trawnik

Skutecznie podwyższa pH gleby, poprawia jej strukturę i żyzność. Po użyciu nawozu gleba lepiej absorbuje składniki odżywcze przez co rośliny mają bardzo dobre warunki wzrostu. Plony są obfite  - wzrost biomasy roślin do 40 %.

Skład: aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 do 26,20%, azot ogólny(N) do 3,90% w tym: 3,75% azotu w formie amonowej, tlenek potasu (K2O) do 3,75%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie do 3,87% w tym: 3,5% (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, siarka (S) całkowita
rozpuszczalnaw wodzie
do 2,75%, zawartość
substancji organicznej
do 30%.

Rośliny rosną w oczach!

Nawóz ECOFLORAL COMPLEX stosuję w moim ogrodzie przedsiewnie i w trakcie wegetacji roślin. Mam zaufanie do jego składu, dzięki któremu rośliny rosną w oczach. Nie stosuję go dużo – gleba w moim ogrodzie ma właściwą kwasowość, a wiadomo, że im wyższe pH gleby tym lepiej przyswajane są azot, potas i fosfor.

Hubert
- ogrodnik hobbysta

trawatrawatrawa
Nowość!

Nawóz mineralny, uniwersalny
COMPLEX

complex

ECOFLORAL COMPLEX to wieloskładnikowy mikro granulat zawierający zrównoważone składniki N, P, K i S o szybkim działaniu. Nawóz z łatwością przedostaje się do strefy korzeniowej roślin zwiększając efektywność przyswajania podstawowych składników odżywczych przez rośliny. Efekt działania widoczny jest już po kilku dniach od zastosowania.

Skład: 15% azotu (N) amonowego, 15% pięciotlenku fosforu (P2O2) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, w tym: 14% pięciotlenku fosforu (P2O2) rozpuszczalnego w wodzie,
15% tlenku potasu K2O
rozpuszczalnego w wodzie,
11% siarki całkowitej
rozpuszczalnej w wodzie.

ECOFLORAL 
Inteligentne nawozy 

ECOFLORAL to nawozy
wytworzone na podstawie udzielonej licencji i praw do korzystania z patentu „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu
i sposób aplikacji nawozu” należącego do firmy Evergreen Janusz Zakrzewski o numerach P.400268, P.200791 i P.201100

trawatrawatrawa
Nowość!
Gwarancja jakości

Uporządkowany proces poprawy jakości gleby ECOFLORAL - nawóz o kontrolowanym uwalnianiu
FAZA I
Rozpuszczanie osłony
granuli
FAZA II
Rozpuszczanie hydratu wapnia
i substancji organicznej,
poprawa pH gleby
FAZA III
Uwalnianie mikro
i makroelementów
N, P, K, Mg, S
Przyczyny degradacji gleby

Rośliny corocznie pobierają z gleby substancje odżywcze potrzebne do tworzenia biomasy. W środowisku naturalnym - poprzez obumarcie i rozkład roślin - składniki pokarmowe wracają do gleby. W ogrodzie jednak wszystkie plony są zbierane przez człowieka co powoduje brak naturalnego zasilania gleby w wartości odżywcze.


Na obniżenie żyzności gleby mają też wpływ złe nawyki uprawowe. Zbyt gęste sadzenie roślin, sztuczne przedłużanie okresu wegetacyjnego, uprawianie w jednym miejscu kilku pokoleń roślin w jednym roku  - wszystko to powoduje nadmierną eksploatację gleby i przyczynia się do jej degradacji i zmniejszenia zasobności w N,P,K i Ca.


Osłabiona gleba staje się mało urodzajna, nie jest w stanie wyżywić wegetujących w niej roślin. Przeważnie reakcją człowieka na taką sytuację jest użycie nawozów mineralnych co wprawdzie przynosi doraźne, chwilowe efekty, ostatecznie powoduje jednak jeszcze większe zakwaszenie gleby i zmniejszenie żyzności.

trawatrawatrawa

Słaba, wyeksploatowana gleba wymaga mądrego nawożenia! Unikalna formuła, czyli jak działa ECOFLORAL
schemat

 

ODWKASZANIE

Odczyn gleby oprócz trzech innych czynników – zawartości próchnicy (substancji organicznej), zasobności oraz struktury gleby – decyduje o jej żyzności. Ma główny wpływ na strukturę gleby, zdolność pobierania składników pokarmowych, rozwój systemu korzeniowego oraz roślin. W nawozach ECOFLORAL za utrzymanie właściwego pH gleby odpowiedzialny jest hydrat wapnia o wysokiej reaktywności Ca(OH), przyswajalności i dużym potencjale migracji w głąb gleby.

 

UŻYŹNIANIE

Substancja organiczna zawarta w nawozach ECOFLORAL doskonale wzbogaca glebę w naturalne składniki odżywcze i kwasy humusowe poprawiając właściwości próchnicy. Tworzy gruzełkowatą strukturę gleby zwiększając jej pojemność wodną i powietrzną oraz aktywność biologiczną, dzięki czemu rośliny lepiej się rozwijają.

 

ODŻYWIANIE

Zawarte w nawozie substancje pokarmowe dzięki wcześniejszym fazom odkwaszenia i poprawy właściwości gleby są lepiej przyswajane. Rośliny mają więc bardzo dobre warunki wzrostu.

Właściwości odkwaszające nawozu ECOFLORAL

 Zawiera aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 o bardzo szybkim działaniu odkwaszającym, w odróżnieniu do innych tradycyjnych nawozów zawierających wapno

  W cyklu kilkunastokrotnie szybszym niż inne stosowane wapna bezpiecznie podnosi pH gleby z reaktywnością sięgającą prawie 100%

 Rozpuszczony w wodzie migruje w okresie jednego roku nawet do głębokości 1,2 m (inne nawozy przechodzą max. do 5-8 cm)

 ECOFLORAL to nawóz o kontrolowanym uwalnianiu: po rozpuszczeniu otoczki granulatu rozpuszcza się hydrat wapnia a następnie uwalniane są mikroelementy

trawatrawatrawa
Sprawdź czy Twoje rośliny mają właściwe warunki wegetacji Większość gleb w Polsce ma odczyn kwaśny
map
Cykliczne badanie kwasowości gleby to podstawa zdrowego
i pięknego ogrodu

Uprawa roślin na glebach silnie zakwaszonych, a jest ich w Polsce ponad 60%, warunkuje nie tylko mniejsze plony i mniejszą efektywność nawożenia mineralnego, np. stosowania nawozów wieloskładnikowych, wpływa również na pogorszenie jakości plonów (dr inż. Agnieszka Krawczyk)

Dlatego niezwykle istotne jest okresowe dokonywanie pomiarów kwasowości gleby i stosowanie odpowiedniego nawożenia w celu regulacji odczynu pH.

Źródło: IUNG-PIB, Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Badawczy
Jak mierzyć pH gleby? Szybko i prosto

Pomiaru kwasowości gleby można dokonać różnymi sposobami:, np.

- Przy pomocy kwasomierza ze wskazówką

- Z użyciem zestawu z płynem Helliga

- Miernikiem na baterię

Najprostsze w użyciu są pH-metry elektroniczne - wystarczy w glebie umieścić sondę i po upływie kilku minut odczytać wynik.

Akcesoria do pomiaru kwasowości gleby można kupić w sklepach ogrodniczych. Najprostszy zestaw kosztuje już nawet kilka złotych.

trawatrawatrawa
Właściwy poziom pH to lepiej odżywione rośliny
Przyswajalność NPK rośnie wraz ze wzrostem odczynu pH gleby

Efektywność pobierania makroskładników wraz ze wzrostem pH*

map
Efektywniej
i oszczędniej

Na glebach silnie zakwaszonych - azot, fosfor, potas, wapń, magnez są bardzo słabo dostępne dla roślin. Wraz ze wzrostem pH gleby wzrasta efektywność pobierania mikro i makroskładników N, P, K. Przy dobrze uregulowanym pH gleby nawożenie mineralne nie musi być tak intensywne, stosuje się mniej nawozu - a to czysta oszczędność.

* Grażyna Hołubowicz-Kliza, Wapnowanie gleb w Polsce,
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Witamy w Akademii
ECOFLORAL.

Prosimy o zarejestrowanie wyników doświadczenia. Dla członków naszego klubu przewidujemy wiele atrakcji, udział w interesujących przedsięwzięciach badawczych, rabaty na zakup naszych produktów, darmowe próbki.

Zapraszamy!

trawatrawatrawa

Rejestracja wyników doświadczenia

Imię*
Nazwisko*
Miejscowość*
Województwo*
E-mail*
Pomiar pH wody użytej do doświadczenia*
Pomiar A (pH roztworu utworzonego z tradycyjnego nawozu wapniowego)*
Pomiar A (pH roztworu utworzonego z nawodu ECOFLORAL)*
Data przeprowadzenia doświadczenia*
Nazwa nawozu ECOFLORAL użytego w doświadczeniu*

* pola obowiązkowe

Jeśli chcesz otrzymywać od nas gratisowe próbki produktów lub inne niespodzianki - podaj dane adresowe:

Ulica
Nr domu i lokalu
Kod pocztowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Centru Agro-Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance ul. 8 Marca 7a, 73-108 Kobylanka - administratora danych osobowych. w celach marketingowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o produktach, usługach i przedsięwzięciach Polskiego Centru Agro-Innowacje Sp. z o.o..
Akceptuję regulamin Akademii ECOFLORAL. Regulamin można przeczytać tutaj.
Nie jestem robotem.
contact

Zapraszamy do kontaktu

mail

Napisz do nas

e-mail: info@ecofloral.pl

phone

Zadzwoń

tel. +48 51 003 07 20

adres

Dystrybucja

Polskie Centrum Agro-Innowacje Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 34
73-130 Dobrzany